Obaveštenje o privatnosti na internet stranici

(Politika privatnosti)

 

Uvod

Internet stranicom www.farostours.rs upravlja FAROS TOURS, d.o.o., Beograd, sa sedištem u Beogradu, Dečanska 4, matični broj: 20815990 (u daljem tekstu: FAROS TOURS).

Za sve pojave termina „naš“, „nas“, „mi“u okviru ovog Obave[tenja o privatnosti upućuju na FAROS TOURS.

FAROS TOURS je povećen očuvanju privatnosti svih posetilaca internet stranice www.farostours.rs I zaštiti svih ličnih informacija koje nam možete poslati.   Ovo Obaveštenje o privatnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje ili Politika privatnosti) obezbeđujemo da bi Vam pomogli da razumete šta možemo da uradimo bilo sa kojim ličnim informacijama koje dobijemo od Vas. Prosleđujući nam svoje lične informacije Vi potvrđujete da prihvatate ovo Obaveštenje i saglasni ste da možemo da prikupljamo, koristimo i otkrivamo Vaše lične informacije na način opisan u ovom Obaveštenju. Ako niste saglasni sa ovim Obaveštenjem, molimo Vas da nam ne šaljete svoje lične podatke.

Šta su lične informacije?

Lične informacije su informacije o pojedincu koga je moguće identifikovatii, shodno važećem zakonu, kao što su ime i prezime, e-mail adresa.

Informacije koje prikupljamo od Vas

Vi u principu možete da posetite ovu internet stranicu, a da nam ni ne kažete ko ste niti nam otkrijete ijednu informaciju o sebi. Naši web serveri ne prikupljaju nazive domena, nego eventualno e-mail adrese posetilaca. Pored toga, postoje i delovi ove internet stranice gde će nam možda trebati Vaše lične informacije za neku konkretnu svrhu, kao na primer da Vam obezbedimo neke informacije koje su Vam potrebne i u kom slučaju morate da se registrujete na našu internet stranicu.To obavljamo putem online obrazaca i svaki put nam šaljete svoje podatke elektronskom poštom. Informacije koje od Vas prikupljamo mogu da obuhvate Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, broj faksa ili e-mail adresu. Videćete da niste u obavezi da nam šaljete nikakve dodatne informacije koje tražimo, a one nisu neophodne niti je objektivno da ih tražimo da bismo Vam pružili usluge koje ste zahtevali. Možemo i da prikupljamo informacije o Vama preko elektronske pošte ili dopisa koje nam šaljete, koje mogu sadržati I lične podatke koje ne želimo li ne planiramo da prikupljamo kao na primer radno mesto kod poslodavca, ukoliko nas kontaktirate preko službene e-mail adrese.

Upotreba prikupljenih informacija

Kada prikupljamo lične informacije od Vas uz Vašu saglasnost, kao što su ime i prezime i e-mail adresa (na primer upotrebom online obrazaca ili preko elektronske pošte), mi Vas u principu obaveštavamo u vreme prikupljanja podataka o tome kako ćemo koristiti te lične informacije. Lične informacije koje nam šaljete ili koje mi prikupljamo putem ove internet stranice možemo da koristimo i u sledeće svrhe:

  • Odgovor na Vaše upite ili obrada Vaših zahteva koji se odnose na pružanje naših usluga
  • Pružanje i personalizacija naših usluga.

Ako u budućnosti ne budete želeli da Vas kontaktiramo, obavestite nas.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam šaljete će se čuvati na serveru i moći će da im pristupi ili će se možda proslediti trećim licima koje posluju van Srbije, poslovnim partnerima, državnim organima i organima za sprovođenje zakona, pravnim sledbenicima FAROS TOURS i dobavljačima koje angažujemo za obradu informacija u naše ime, od kojih se neki možda nalaze i van  EEA (Evropskog ekonomskog prostora), koji rade za nas u svrhe postavljene u politici privatnosti ili druge svrhe koje Vi odobravate.

Međutim, da bismo Vam obezbeđivali naše proizvode i usluge, možda ćemo morati da podelimo Vaše lične informacije sa trećim licima  i/ili sa pružaocima usluga trećih lica koji obrađuju podatke u naše ime. Ako nam prosledite lične informacije, to znači da ste saglasni sa takvim otkrivanjem informacija.

Zadržavamo pravo da otkrijemo Vaše lične informacije kada je tako propisano zakonom ili kada mislimo da je otkrivanje informacija neophodno za zaštitu naših prava i/ili usaglašavanje sa sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtevom nadležne ustanove ili bilo kojim obaveznim zakonskim procesom.

Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali.

Najzad, ako FAROS TOURS uđe u zajednički poduhvat ili se proda ili spoji sa drugim poslovnim subjektom, Vaše informacije mogu da budu otkrivene novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali.

Korisnici mlađi od 18 godina

Ako imate manje od 18 godina, obezbedite dozvolu roditelja ili staratelja pre nego što nam pošaljete ikakve lične informacije. Korisnicima koji nemaju pomenutu saglasnost nije dozvoljeno da nam šalju svoje lične informacije.

Druge internet stranice

Naša internet stranica može da sadrži veze ka drugim internet stranicama koje su izvan naše kontrole i nisu pokrivene ovim Obaveštenjem. Ako pristupate drugim intenet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Mi Vam preporučujemo da pročitate obaveštenja o privatnosti i kolačićima i uslove i odredbe bilo kojih internet stranica na koje ulazite putem veza, referenci ili interfejsa.

Bezbednost prikupljenih informacija i zadržavanje podataka

Preduzimamo stroge fizičke, elektronske i administrativne sigurnosne mere da bismo zaštitili Vaše informacije od pristupa neovlašćenih osoba kao i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako u online tako i u offline režimu. Zadržaćemo Vaše informacije tokom razumnog vremenskog perioda ili koliko je to zakonski propisano ili dok nam ne pošaljete obaveštenje da ne želite da obrađujemo Vaše lične podatke.

Prenos putem interneta i odricanje

S obzirom na to da internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje internet stranice za prikupljanje i obradu ličnih informacija nužno obuhvata i prenos podataka širom sveta. Stoga pregledanjem ove internet stranice i elektronskom komunikacijom sa nama potvrđujete i saglasni ste da i mi obrađujemo lične informacije na taj način.

Mada FAROS TOURS sprovodi razumne mere zaštite od virusa i drugih opasnih komponenata, priroda interneta je takva da nije moguće obezbediti da će Vaš pristup internet stranici biti bez prekida ili grešaka, ili da ova internet stranica, njeni serveri ili elektronska pošta koju možemo poslati ne sadrže viruse ili druge opasne komponente.

Pristupanje informacijama i njihovo ažuriranje

Imate pravo da pogledate lične informacije koje posedujemo o Vama i možete od nas da tražite da izvršimo potrebne izmene da bismo obezbedili njihovu tačnost i ažuriranost. Ukoliko to želite, kontaktirajte nas preko kontakt podataka sa stranice Kontakt. Po zakonu imamo pravo da naplatimo malu administrativnu taksu kako bismo pokrili troškove koje imamo obezbeđujući Vam informacije koje posedujemo o Vama.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih komentara, upita ili zahteva koji se odnose na našu upotrebu Vaših ličnih informacija ili u slučaju bilo kakvih pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima, kontaktirajte nas preko kontakt podataka sa stranice Kontakt. Vaša pitanja su dobrodošla, kao i bilo kakve sugestije koje možete imati o ovom Obaveštenju.

Izmene ove Politike privatnosti

Povremeno proveravajte ovo Obaveštenje da biste bili obavešteni u slučaju bilo kakvih izmena. Iako zadržavamo pravo izmene ili dopune ove politike, obezbedićemo Vam obaveštenje na ovoj internet stranici o svim većim izmenama u roku od bar 30 dana nakon izmene i, ako je prikladno, slanjem obaveštenja elektronskom poštom.

css.php